Nikiforos Diamandouros

Former European Ombudsman (2003-2013

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikiforos_Diamandouros

Events this person is speaking at:

Thursday 3 March 2016 (7th Week, Hilary Term)